ภารกิจของน้ำมันฟู้ดเกรด

  1. การงานในการหล่อลื่น

พันธกิจนี้คือกิจการงานหลักเลยนะครับ โดนน้ำมันหล่อลื่นจะเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องกลในลักษณะเป็นฟิล์มเคลือบอยู่ที่ผิวโลหะเพื่อช่วยลดการจับกันโดยตรงของส่วนโลหะ โดยความหนาของฟิล์มนั้นขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันเครื่อง

  1. หน้าที่ในการถ่ายเทความร้อน

ในช่วงที่เครื่องยนต์กำลังทำงานนั้นจะเกิดความร้อนขึ้นที่ รอบๆฝาสูบ รอบๆกระบอกสูบ ลูกสูบ ข้อเหวี่ยงและ อะไหล่ภายในต่างๆ ปั๊มน้ำมันเครื่องจะส่งน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นองค์ประกอบต่างๆ เมื่อน้ำมันเครื่องไหลกลับก็จะพาเอาความร้อนกลับลงไปสู่อ่างน้ำมันเครื่องด้วย จึงเป็นการขับถ่ายความร้อนให้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องกลอีกทางหนึ่ง

  1. งานการในการระวังสนิมพร้อมด้วยการกัดเซาะ

การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับไอน้ำ เป็นเหตุผลให้เกิดสนิมกับองค์ประกอบต่างๆ ขณะเดียวกันการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็ทำให้เกิดกรดกำมะถัน ซึ่งสามารถกัดกร่อนองค์ประกอบของเครื่องยนต์กลไกให้สึกหรอได้ น้ำมันฟู้ดเกรดมีภาระหน้าที่ทำให้ไอน้ำและกรดกำมะถันเจือจางลงซึ่งช่วยปกป้องสนิมและการกัดเซาะได้

  1. ภาระหน้าที่ในการพิทักษ์การรั่วของกำลังอัด

น้ำมันเครื่องที่มีลักษณะเป็นฟิล์มจะช่วยเคลือบผนังกระบอกสูบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์การรั่วของกำลังอัดภายในกระบอกสูบ ที่จะไหลผ่านระหว่างแหวนลูกสูบและกระบอกสูบลงสู่ห้องเครื่องของเครื่องจักร

  1. ข้อผูกมัดในการทำความสะอาด

การเผาไหม้ในเครื่องยนต์กลไกจะทำให้เกิดเขม่าและผงโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันข้างในส่วนเครื่องกลได้ เพราะเพราะฉะนั้นน้ำมันฟู้ดเกรดมีหน้าที่ชะล้างเขม่าและดูแลรักษาการรวมตัวกันของผงโลหะที่อาจทำให้เกิดการอุดตันได้  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://www.lubeonline.net/productsAll.php?WP=GQAgG2rDqYyc4Uuw