ชนิดของชั้นวางในร้านสะดวกซื้อ

ชั้นวางแบบ FIFO (FIFO Rack)

จัดวางชั้นวางตามแนวลึกเช่นเดียวกับประเภท Drive-In แต่ใช้วิธีการวางรางสายพาน Roller แทน และจัดแนวระนาบให้เอียง คือ ด้านหน้าสูง-ด้านหลังต่ำ ทำให้สินค้าสามารถไหลจากด้านหน้าไปด้านหลัง โดยรับเข้าด้านหน้า และเบิกจ่ายด้านหลังแบบระบบ First-In First-Out นอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50% แล้ว ยังช่วยลดการที่สินค้าเคลื่อนไหว (Dead Stock) พร้อมทั้งลดแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การควบคุมสต็อก สามารถตรวจเช็คได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

ชั้นวางแบบ Light Flow (Light Flow Rack)

เป็นชั้นวางสินค้าขนาดเบา ที่ติดตั้งรางล้อเลื่อนภายในแต่ละชั้นระบบงานเช่นเดียวกับ FIFO Rack คือ การออกแบบให้สามารถป้อนสินค้าจากด้านหลังของชั้นวางให้ไหลลงตามแนวลาดของรางสู่ด้านหน้าทำให้มีสินค้าทดแทนที่ขาดไป เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องการความคล่องตัวในการเบิกจ่ายสินค้าที่เป็นกล่อง

ชั้นวางแบบ Push Back (Push Back Rack)

เป็นชั้นวางที่ผสมผสานกันระหว่าง Drive-In Rack กับ FIFO Rack โดยเพิ่มอุปกรณ์ถาดรับพาเลทในแต่ละชั้นของช่อง ทำให้สินค้าสามารถร่นถอยหลังเข้าข้างในเมื่อมีสินค้าใหม่วางเข้าด้านหน้า ในทางกลับกันสินค้าจะขยับตัวไหลมาข้างหน้าเมื่อเบิกพาเลทด้านออกไป เหมาะสำหรับใช้งานในห้องที่มีความเย็นที่ต้องการประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ อีกทั้งยังปลอดภัยมากสำหรับบุคคลและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ