เครื่องใช้ไม้สอยนิวเมติก เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใด หลักทำเป็นประการใด

วัสดุที่ใช้งานในระบบนิวเมติก ที่สำคัญ หมายความว่า ชุดกรองลมดักน้ำ ชุดบริการลมอัด F.R.L Unit เหรอ FRL Combination/ Preparation unit ใช้เนื่องด้วยแก้ไขคุณภาพลม ที่ได้รับการลดฝุ่นพร้อมด้วยดักน้ำ ที่ออกมาจากที่ปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยละอองน้ำ พร้อมด้วยยังคงมีขี้ผงเหลืออยู่ แม้จะผ่านการลดไอ กับผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

อักขระ F หรือไม่ก็ AF มาจากคำเต็มว่า Air Filter หรือว่าตัวกรองลมดักน้ำ ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องยนต์ สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้คัดใช้พร้อมทั้งกรองไอน้ำออกได้ สำหรับ ฟิลเตอร์ความจุใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองความจุ 50 ไมครอน

ตัวหนังสือ R หรือว่า AR มาจากคำเต็มว่า Air Regulator หรือไม่ก็ ตัวปรับแรงกระตุ้นลม เครื่องปรับแรงดันลม วัสดุคุมแรงดันลม

ตัวหนังสือ L หรือ AL มาจากคำเต็มว่า Air Lubricator หรือว่า ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องผสมน้ำมันล่อลื่น อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 2 ตัวเรียงกัน เขียนสั้นๆว่า FR.L

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 3 ตัวเรียง เขียนสั้นๆว่า F.R.L

ตัวกรองลมดักน้ำปฏิบัติหน้าที่กรองเม็ดฝุ่น ทำเอาลมอัดมีความใสสะอาดก่อนพาไปใช้งานโดยมีแนวทางปฏิบัติการทั้งนี้ รวมความว่า เมื่อลมอัดสร้างผ่านช่อง (P1) เข้าคลีบ บังคับลม ส่งผลลัพธ์เป็นเหตุให้ลมเกิดการหมุนวน น้ำซึ่งมีความหนักเบายิ่งกว่าลม ก็จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว แล้วไหลลงสู่ข้างล่าง ลมที่ไหลผ่านช่อง (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด หรือว่าเผื่อคุณกำลังคลำอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูงอยู่ ก็สามารถเข้าชมในเว็บไซด์นี้ได้ automationcluster.com