แนะลู่ทาง 5 ระบบงานของ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่คุณจำต้องเข้าใจ

ตู้สาขาโทรศัพท์เป็นระบบชุมสายที่ดีไซน์มาให้ใช้ในสมาพันธ์ที่ต้องมีการใช้ติดต่อในคมนาคมจำนวนมาก อีกนัยหนึ่งการใช้โทรศัพท์ยิ่งกว่าหนึ่งเครื่องเป็นต้นไป เพราะการใช้ติดต่อในการสื่อสาร ประสานงานกันนั้นจึงต้องมีระบบที่รับการติดต่อสื่อสารอย่างทรงคุณภาพและมีศักยภาพสูงสุด โดยเฉพาะในฝ่ายที่จำต้องมีการคมนาคมประสานงานกันอยู่เสมอ อย่างฝ่ายผู้ใช้สัมพันธน์หรือบริการผู้ซื้อ สำหรับระบบหน้าที่ของ ตู้สาขาโทรศัพท์ มีดังต่อไปนี้

 

ระบบโอนสายโทรศัพท์

ระบบการโอนสายติดต่อนี้เป็นการใช้งานร่วมกับการโทรที่มีฟังก์ชั่นงานที่สามารถโอนสายได้ พร้อมกับมีการวางระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ทำเอาผู้ติดต่อนั้นมิพลั้งพลาดการคมนาคมได้ โดยเฉพาะสหภาพ บริษัทที่จำเป็นจะต้องใช้งานติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ พอให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากมาย

 

ระบบตอบอัตโนมัติ

การจัดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ช่วยทำเอาการใช้งานโทรสามารถตั้งระบบตอบโดยอัตโนมัติ ถ้าเกิดกรณีที่ไม่อาจจะรับสายต่อโทรศัพท์ได้ ซึ่งคือทางการสื่อสารที่เพิ่มความสบายให้กับคุณ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดแจงให้ผู้ติดต่อสื่อสารสามารถเข้าใจว่าปลายสายมิสะดวกรับสายเนื่องมาจากอะไร เป็นต้นว่า สัมมนา การหยุดงาน เป็นอาทิ

 

ระบบฝากข้อความความเห็น

การใช้ต่อโทรศัพท์ที่มีการจัดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งคือระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยนี้ จะมีระบบฝากข้อความเพื่อผู้ที่โทรเข้าได้ ซึ่งการฝากข้อความจะช่วยเหลือให้มิพลาดการโทรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องมีสัมมนา ลาป่วย ลากิจ หรือในช่วงพักกลางวันที่ไม่อาจรับต่อโทรศัพท์ได้ ระบบฝากข้อความก็จะช่วยทำเอาไม่พลาดการโทร