มิเตอร์น้ำมีประสิทธิภาพสูง

โรงงานผลิตของเราภายในเมืองชลบุรีได้ผลิตมิเตอร์น้ำ ELSTER (แต่เดิมเป็น Kent) จำนวนกว่า 2,000,000 เครื่อง ตั้งแต่เริ่มทำการผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2538 เรามีการประกอบกับตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่เยี่ยมยอดคล้องจองกับมาตฐานอุตสาหกรรมของเมืองไทยและ ISO 9001: 2008 นอกจากนี้เรายังทำและตรวจสอบมิเตอร์น้ำขนาดใหญ่ของ ELSTER ด้วย

พร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเรา TMC อาจให้การส่งเสริมด้านเทคนิครวมไปถึงการคุมดูแลระหว่างการจัดตั้งอุปกรณ์และการฝึกอบรมเจาะจงด้านสำหรับผู้ผลิต

นอกจากนี้ TMC ยังจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของที่ประกอบการด้านน้ำในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น การตรวจวัดด้วย Electromagnetic flowmeters, Ultrasonic flowmeters, Chlorination equipment, เครื่องหาท่อรั่วไหล ซึ่งทั้งหลายนี้เรามีแนวทางเพื่อจะให้บริการพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสูงอายุลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมมิเตอร์น้ำ

ยกตัวอย่างคุณสมบัติมิเตอร์น้ำแต่ละอย่าง

H4000 คือมิเตอร์น้ำรูปแบบใบพัด Woltmann ที่ดีไซน์มาเพื่อการวัดปริมาณน้ำในงานพาณิชย์หรือว่าอุตสาหกรรม ระบบเก็บค่าน้ำและระบบจ่ายน้ำมีสัดส่วนตั้งแต่ 40 มม. ถึง 300 มิลลิเมตร รับอัตราการหลั่งไหลระหว่าง 0.35 ลบ.ม./ชม. ถึง 2000 ลบ.ม./ชม.

H5000 มิเตอร์น้ำใบพัด Woltmann แบบใหม่จาก Elster ด้วยสรรพคุณที่สำคัญหลายประเภท H5000 นั้นมีความสามารถสูงสุดในการวัดปริมาณน้ำ เหมาะกับระบบเก็บ ค่าน้ำและระบบจ่ายน้ำ มีให้เลือกคัด 7 ขนาด อัตราการไหลหลั่งระหว่าง 40  ลิตร/ชม. จวบจวน 200 ลบ.ม./ชั่วโมง H5000 มีเครื่องบันทึกพร้อมกับหน้าปัดอิเล็กทรอนิกส์ขั้น สูงซึ่งรวมทั้งระบบสื่อสารมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อาจทำงานเข้าร่วมกับระบบ AMR/AMI พร้อมทั้งอุปกรณ์บันทึกข่าวได้

V100 (PSM) มิเตอร์น้ำนิยมใช้กว่า 50 ล้านเครื่องทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ขนาดตั้งแต่ 15 มม. จวบจวน 40 มม.

> ติดตั้งได้ทั่วทุกทิศ แนวตั้ง แนวเอียง แนวยาว

> วัดน้ำได้แม้ว่าเรื่องหรี่น้ำ (อัตราไหลต่ำ)

> วัสดุทองเหลือง ทนทาน