เกี่ยวกับเรื่องตรายาง ตรายางคืออะไร พร้อมด้วยอรรถประโยชน์ของตรายาง

  ถ้าหากกล่าวถึงตรายางแล้ว เป็นสิ่งที่เราพบเห็นอยู่เรื่อย เช่นในที่โรงเรียน หน่วยงาน หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่อยงานเอกชน เป็นต้น          ทว่าตรายางนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เรามาดูกันว่าตรายางนั้นมีกี่อย่าง ตรายางทรงปากกา เป็นตรายางหมึกในตัว สามารถพกเหน็บเป้ได้ทุกที่ทุกโอกาส ใช้ทำตรายางชื่อ-นามสกุล กับตำแหน่ง ทำได้ 2 บรรทัด สมสำหรับท่านที่ต้องพกตรายางออกภายนอกประจำๆเพราะไม่ต้องพกแท่นประทับตราให้ระเกะระกะ  ก็สามารถเพิ่มเติมหมึกได้ขณะหมึกหมด ตรายางหมึกในตัว เป็นตรายางที่ใช้แล้วสะดวกสบาย ด้วยว่าในการประทับตราตรายางนั้นจับง่ายๆเหมาะเจาะมือไม่หลุด ง่ายต่อการเล็งเป้าหมายที่ประทับตราได้เหมาะเหม็ง โดยที่ไม่ต้องใช้ตลับหมึกอีกต่อไปเพราะมือถือตรายาง ชนิดนี้มีน้ำหมึกอยู่ข้างในตัวด้ามแล้ว จึงทำให้การใช้งานนั้นง่ายและสะดวก เพียงแค่ใช้น้ำหมึกเติมลงไปด้านในตลับเท่านั้น ซึ่งบางรุ่นหรือบางแบบสามารถเติมหมึกได้หลายสีเพื่อเพิ่มความงดงาม แต่ปัญหาเรื่องของการปั๊มตรายางที่เพี้ยนก็เป็นปัญหาที่พบอยู่บ่อยๆ เช่นกัน บางทีในการปั้๊มตรายาง เราอาจตรวจดูว่าตรายางปั๊มขึ้นตัวหนังสือไม่หมด หรือขาด ถ้าเป็นกรณีได้ตรายางมาใหม่ ต้องปั๊มให้คล่องมือ โดยเหตุที่ตรายางแต่ละขนาด การลงน้ำหนักมือนั้นจะไม่เท่ากัน เป็นพิเศษตรายางขนาดใหญ่ อาจต้องใช้การกดให้ความหนักเบากดลงตรงกลางแล้วค่อยเปลี่ยนจุดน้ำหนักไปรอบๆตามเข็มนาฬิกา จะช่วยให้รอยปั๊มออกมาครบและไม่ขาด ตลับแท่นหมึกตรายางที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญ แท่นหมึกตรายางที่ใช้มานาน จะเกิดอาการแห้ง ไม่ซับหมึก หรือพื้นผิวผ้าด้านหน้าสึก หรือถ้าผ่านการใช้บ่อย พื้นผิวตรงกลางจะบุ๋มลงไป ทำให้การปั๊มตรายางอาจไม่ชัดเท่าที่ควร เป็นพิเศษตรายางขนาดใหญ่ … Continue reading

ชนิดของชั้นวางในร้านสะดวกซื้อ

ชั้นวางแบบ FIFO (FIFO Rack) จัดวางชั้นวางตามแนวลึกเช่นเดียวกับประเภท Drive-In แต่ใช้วิธีการวางรางสายพาน Roller แทน และจัดแนวระนาบให้เอียง คือ ด้านหน้าสูง-ด้านหลังต่ำ ทำให้สินค้าสามารถไหลจากด้านหน้าไปด้านหลัง โดยรับเข้าด้านหน้า และเบิกจ่ายด้านหลังแบบระบบ First-In First-Out นอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50% แล้ว ยังช่วยลดการที่สินค้าเคลื่อนไหว (Dead Stock) พร้อมทั้งลดแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน การควบคุมสต็อก สามารถตรวจเช็คได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ชั้นวางแบบ Light Flow (Light Flow Rack) เป็นชั้นวางสินค้าขนาดเบา ที่ติดตั้งรางล้อเลื่อนภายในแต่ละชั้นระบบงานเช่นเดียวกับ FIFO Rack คือ การออกแบบให้สามารถป้อนสินค้าจากด้านหลังของชั้นวางให้ไหลลงตามแนวลาดของรางสู่ด้านหน้าทำให้มีสินค้าทดแทนที่ขาดไป เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องการความคล่องตัวในการเบิกจ่ายสินค้าที่เป็นกล่อง ชั้นวางแบบ Push Back (Push Back Rack) เป็นชั้นวางที่ผสมผสานกันระหว่าง Drive-In Rack กับ … Continue reading

เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos คืออะไรและทำหน้าที่อย่างไร

เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลว เพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่า หรือในระยะทางที่ไกลออกไป โดยจุดเริ่มต้นของเครื่องปั๊มน้ำ Grundfos นี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีการใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากลม และน้ำเป็นแหล่งต้นกำเนิด ซึ่งในช่วงแรกเพียงเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเท่านั้น และเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทุกบ้านจำเป็นต้องมี ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการจ่ายน้ำภายในบ้าน เนื่องจากบางแห่งแรงดันน้ำประปาไม่เพียงพอ  ดังนั้นจึงมีการใช้ถังเก็บน้ำประปาไว้ แล้วใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำจากถังเก็บน้ำจ่ายเข้าระบบท่อภายในบ้านอีกทอดหนึ่งการเลือกใช้ปั๊มน้ำ Grundfos ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำใช้ตามความต้องการในแต่ละจุดต่าง ๆ ของบ้าน จะเพิ่มแรงดันน้ำ และจะมีวิธีการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน ด้วยกำลังหมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำเริ่มทำงาน และเพิ่มแรงดันให้น้ำและส่งน้ำไปตามท่อ ไปตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน ที่เปิดน้ำใช้ ในปัจจุบันเครื่องปั๊มน้ำ Grundfos จัดเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม ที่ดีให้กับมนุษย์ ซึ่งวิวัฒนาการของเครื่องปั๊มน้ำ … Continue reading

ของที่ระลึกที่ควรให้และไม่ควรให้ในที่ทำงาน

ปีใหม่ปีนี้จะหาซื้อของที่ระลึกอะไรให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานดี ของขวัญที่จะทำให้ผู้รับประทับใจและจดจำเราไปได้เนิ่นนาน บางคนอาจนึกถึงของขวัญขำขำ ที่จะเรียกเสียงหัวเราะได้ทั้งแผนก แต่ถึงอย่างนั้นอย่าลืมคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ด้วย ของที่ระลึกบางอย่างอาจทำให้ผู้รับขายหน้า ของขวัญบางอย่างเราชอบแต่เขาอาจไม่ชอบก็ได้ ดังนั้นก่อนจะซื้อของที่ระลึกให้เพื่อนร่วมงานหรือนายจ้าง ควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย คำแนะนำต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการเลือกซื้อของที่ระลึกสักชิ้นที่ถูกใจผู้รับ ผู้ให้ควรรู้จักรสนิยม ความสนใจของผู้รับ ว่าเขาชอบอะไร สนใจอะไรเป็นพิเศษ เช่น สัตว์เลี้ยง ครอบครัว สุขภาพ เป็นต้น หลีกเลี่ยงของที่ระลึกต่อไปนี้ ของใช้ส่วนตัว หรือของที่มีนัยยะทางเพศ เช่น ชุดชั้นใน เป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของคุณด้วยเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากเกินไป น้ำหอม ครีมทาผิว หรือของที่มีกลิ่นแรง เพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคืองได้ง่าย อาหาร เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องอาหารมีค่อนข้างมาก บางคนไม่ทานเนื้อ บางคนไม่ทานหมู บางคนเป็นมังสวิรัติ บางคนไม่ทานเผ็ด บางคนแพ้ช็อกโกแลต บางคนแพ้อาหารทะเล เป็นต้น ถ้าไม่รู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรก็อย่าซื้ออาหารดีกว่า เครื่องประดับแวววาว รสนิยมในการเลือกเครื่องประดับของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ผู้รับอาจไม่ถูกใจเครื่องประดับที่คุณเลือกก็ได้ แต่จำเป็นต้องใส่ด้วยความเกรงใจ ผลงานศิลปะ ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกัน สิ่งที่คุณชอบ ไม่ได้หมายความว่า ผู้รับจะต้องชอบเหมือนกับคุณ หลีกเลี่ยงของที่ระลึกในเชิงล้อเลียน หรือทำให้ผู้รับอับอาย คุณอาจคิดว่าเป็นเรื่องล้อกันเล่นสนุก ๆ แต่ผู้รับอาจไม่รู้สึกสนุกไปกับคุณด้วย เลือกของที่ระลึกแบบกลาง ๆ … Continue reading

เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการใช้ประตูรีโมท

ปัจจุบันจำเป็นนับถือถือว่าครั้นวันเวลาล่วงเลย เทคโนโลยีก็ประกอบด้วยการพัฒนาอย่างไม่ขาดระยะ การรุดหน้านี่เองเป็นเหตุให้บุคคลเรามีความสุขสบายไม่เบายิ่งขึ้น ซึ่งก็ไม่แปลกประหลาดครับ เพราะบุคคลใครๆทั้งมวลแต่ปรารถนาความสบายกันแทบทุกผู้ทุกนามอยู่แล้ว เช่นส่วนภายในบ้านของคุณ ที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ไม่เบา แต่หากคุณได้อ่านบทความตรงนี้ต่อจากนั้น เชื่อแน่ว่าคุณคงให้ความหมายมากเพิ่มขึ้นแน่แท้ ใช่แล้วครับ เรากำลังจะบอกกันถึงเรื่องประตู ที่ไม่ใช่ประตูปกติธรรมดา อย่างไรก็ตามมันหมายถึง ประตูรีโมท นั่นเอง  เชื่อแน่ว่าครั้นใครได้ฟังคำนี้ สิ่งแรกที่รู้สึกไม่ใช่เรื่องของอรรถประโยชน์แต่เป็นความเข้าใจว่า มันน่ามีมูลค่าแพงนั่นเอง อย่างไรก็ตามก่อนที่ type.co.th จะไปพูดคุยกันในเรื่องของมูลค่า เราคงจะจำต้องทำความรู้กันก่อนว่า เพราะอะไรเราจึงต้องเสียเงินเสียทองใช้ประตูชนิดนี้ ในเมื่อ ประตูปกติก็ทำได้เปิดปิดได้เช่นกัน ลองอ่านดูกันก่อนดีกว่าครับลำดับแรกเลย ประตูรีโมท จะช่วยอำนวยความคล่องให้กับเราได้มากทีเดียว คุณอาจแคลงใจว่าอำนวยความสะดวกอย่างไรถึงได้ไม่เบา คำเฉลยก็หมายถึง การเข้าๆ ออกๆที่อยู่อาศัยของท่านนั่นเอง ด้วยหลายๆที่อยู่อาศัย มักจะมีปัญหาคือ บ้านอยู่ในซอยแคบ การที่เราจะจอดรถไว้ แล้วเดินลงไปเปิดประตูที่อยู่อาศัย ก็อาจจะต้องประชันแรงบีบคั้นของรถที่เคลื่อนตามหลังมา จนเป็นเหตุให้เรารู้สึกกระอักกระอวลใช่เล่น  ซึ่งเป็นแน่ว่า หากคุณไม่จำเป็นต้องลงไปเปิดประตูที่พักอาศัย แล้วสามารถกดรีโมท จากบนรถของเราได้เลย ก็คงดีกว่าอย่างเป็นแน่ เพราะอย่างน้อยๆ ครั้นท่านขับรถมาถึง แทนที่คุณจะต้องเปลืองเวลาจอดรถแล้วเดินลงไป ท่านก็แค่ถือรีโมทแล้วกด แค่นั้น แล้วก็รอประตูเปิดเพื่อนำรถเข้าไป … Continue reading

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ในไส้กรองน้ำ

เครื่องกรองที่มีความสามารถในการขจัดคลอรีน ซึ่งได้แก่เครื่องกรองที่มีองค์ประกอบของถ่านกัมมันต์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสารอินทรีย์และคลอรีนได้ ทั้งนี้ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในเครื่องกรองจะต้องมีคุณภาพ มีปริมาณ และการออกแบบที่เหมาะสม ถ้าน้ำมีตะกอนสารแขวนลอยที่ปนเปื้อนจากระบบส่งน้ำ ควรจะต้องมีไส้กรองน้ำที่สามารถกรองสารแขวนลอยจำพวกขนาด 1-25 ไมครอน ออกก่อน เพราะถ้าปล่อยให้ตะกอนสารแขวนลอยไปยังไส้กรองถ่านกัมมันต์ ตะกอนจะไปอุดตันในรูพรุนของถ่านกัมมันต์ ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสารอินทรีย์และคลอรีนของถ่านกัมมันต์ลดลง บางบ้านที่มีถังพักน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ น้ำในถังพักอาจมีปริมาณของคลอรีนอิสระอาจเหลือน้อยกว่า 0.2 ppm ซึ่งไม่สามารถขจัดเชื้อโรคได้ ดังนั้นน้ำในถังพักน้ำอาจมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคและจุลินทรีย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงผู้บริโภคมักจะซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มแบบที่มีระบบฆ่าเชื้อโรค เช่น แสงอัลตราไวโอเลต (UV) หรือระบบที่มีไส้กรองน้ำที่มีความละเอียดที่สามารถกรองเชื้อโรคได้ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ไส้กรองน้ำประเภทนี้สามารถดูดซับสารอินทรีย์ สี กลิ่นของสารอินทรีย์และคลอรีนที่เหลือปะปนมากับน้ำประปา ถ่านกัมมันต์จะดูดซับสารอินทรีย์ด้วยแรงแวลเดอร์วาลซึ่งเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าอย่างอ่อนๆ ที่ผิวของถ่านกัมมันต์ ดังนั้นถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นผิวและความพรุนมากจะสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้มากโดยปกติถ่านกัมมันต์ที่ใช้ทำเครื่องกรองน้ำดื่มมักผลิตจากกะลามะพร้าวและถ่านหิน ส่วนถ่านกัมมันต์ผลิตจากกระดูกสัตว์มักใช้ในการดูดซับฟลูออไรด์ในน้ำ ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้มีทั้งแบบถ่านกัมมันต์เม็ดและชนิดผง ถ่านกัมมันต์เม็ดจะใช้บรรจุในคอลัมม์ โดยนำน้ำที่ต้องกรองไหลผ่าน   ส่วนถ่านกัมมันต์ผง มักใช้ผสมกับน้ำดิบในระบบผลิตน้ำประปา ที่ต้องการกำจัดสารอินทรีย์แล้วกรองออกโดยระบบกรองทราย  ประสิทธิภาพในการกำจัด ในปัจจุบันมีผู้นำถ่านกัมมันต์ชนิดผงทำเป็นถ่านกัมมันต์ผงอัดแท่ง ซึ่งผู้ผลิตจะผสมสาร ยึดเกาะอัดเป็นแท่งมีความพรุนในขนาด 0.3 ถึง 5 ไมครอน สามารถกรองตะกอนสารแขวนลอยและเชื้อโรคได้เช่นเดียวกับไมโครฟิลเตอร์ และสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ … Continue reading